Dzielnicowi

Dzielnicowi

Dzielnicowy, to policjant „pierwszego kontaktu”, dbający o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w swoim rewirze, funkcjonariusz do którego każdy może zwrócić się o pomoc i poradę prawną, przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę i telefony komórkowe w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego komendy po informacje odnośnie możliwości i form kontaktu z dzielnicowym.

Do zadań dzielnicowego należą, w szczególności:

  1. prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.
  2. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej.
  3. realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.
  4. kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.
Powrót na górę strony