Gmina Gardeja

Gmina Gardeja

Posterunek Policji w Gardei
ul. Kwidzyńska 22
82-520 Gardeja
tel. 47 74 29 370
     47 74 29 371

 

Liczba mieszkańców gminy Gardeja liczy: 8 353 osób
W skład PP Gardeja wchodzą następujące sekcje:
- Zespół ds. kryminalnych,
- Ogniwo Patrolowo- Interwencyjne

Dzielnicowy gminy Gardeja

st.sierż. Mateusz Mokwa

tel. 47 74 29 376

kom. 571 335 201

dzielnicowy.gardeja1@gd.policja.gov.pl

REJON SŁUŻBOWY X - wszystkie miejscowości gminy Gardeja: Gardeja, Kalmuzy, Dziwno, Karolewo, Otłowiec, Osadniki, Otłówko, Czachówek, Bądki.

Realizacja planu działania priorytetowego z I półrocza 2022 roku: 

 • wyeliminowano zagrożenie dotyczące problemu związanego z luźno biegającymi bezpańskimi psami w rejonie ulicy Wodnej, Młyńskiej i Piastowskiej.

Założenia planu działania priorytetowego na II półrocze 2022 roku: 

Zdiagnozowane zagrożenia:

 • zdiagnozowano zagrożenie w obrębie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Gardeja ulica Brzozowa w okresie letnim i jesiennym - zakłócanie porządku publicznego oraz zaśmiecanie w obrębie placu zabaw dla dzieci.

Cel do osiągnięcia:

 • ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń we wskazanym miejscu
 • poprawa subiektywnego poczucia bezpieczeństwa  mieszkańców w przedmiotowym planie związanym z zakłócaniem porządku publicznego i zaśmiecania,
 • organizowanie spotkań środowiskowych z mieszkańcami

Zaangażowanie podmioty:

 • GKRPA w Gardei

 • Słuzba Patrolowa PP Gardeja

 • Rzecznik Prasowy

 

Dzielnicowy gminy Gardeja

asp. Łukasz Świętosławski

tel. 47 74 29 374

kom. 609 060 791

dzielnicowy.gardeja2@gd.policja.gov.pl

REJON SŁUŻBOWY IX - wszystkie miejscowości gminy Gardeja: Albertowo, Cygany, Czarne Dolne, Czarne Górne, Czarne Małe, Jaromierz, Klasztorek, Klecewo, Krzykosy, Międzylesie, Morawy, Nowa Wioska, Olszówka, Otoczyn, Pawłowo, Przęsławek, Rozajny, Szczepkowo, Trumieje, Wandowo, Wilkowo, Wracławek Zebrdowo, Rozajny Małe.

Realizacja planu działania priorytetowego z I półrocza 2022 roku: 

 • wyeliminowano zagrożenie dotyczące problemu w msc. Cygany związanego z niezachowaniem wymaganych środków ostrożności przy trzymaniu psów.

Założenia planu działania priorytetowego na II półrocze 2022 roku: 

Zdiagnozowane zagrożenia:

 • zdiagnozowano problem w miejscowości Czarne Dolne w obrębie placu zabaw przy ulicy 100Lecia, z uwagi na grupowanie się osób zakłócających porządek publiczny i zaśmiecanie,

Cel do osiągnięcia:

 • ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń we wskazanym miejscu
 • poprawa subiektywnego poczucia bezpieczeństwa  mieszkańców w przedmiotowym planie związanym z zakłócaniem porządku publicznego i zaśmiecania,
 • organizowanie spotkań środowiskowych z mieszkańcami

Zaangażowanie podmioty:

 • GKRPA w Gardei

 • Słuzba Patrolowa PP Gardeja

 • Rzecznik Prasowy

Powrót na górę strony