Kierownictwo

Kierownictwo

KOMENDA  POWIATOWA  POLICJI  W  KWIDZYNIE
_______________________________________________________________________________________________________________

INSP. JANUSZ SKOSOLAS
KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W KWIDZYNIE

Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Jest absolwentem Wydziału Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego.


Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Sekcji Wydziału Kadr i Szkolenia Komenda MIejska Policji w Gdyni
 • Naczelnik Sekcji Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komisariat Policji w Gdyni-Karwinach
 • Kierownik Sekcji do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Narkomanii Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
  Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
 • Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pucku
 • Komendant Powiatowy Policji w Kwidzynie

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służb
 • Złota Odznaka Zasłużony Policjant

____________________________________________________________________________________________________________

PODINSP. JAROSŁAW KOWALSKi
I zastępca KOMENDANTa POWIATOWego POLICJI W KWIDZYNIE

Służbę w Policji pełni od 1996 roku. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.


Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Komendant Komisariatu Policji w Prabutach
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

 

 

Powrót na górę strony