Wydział WDŚ/WOR

Wydział WDŚ/WOR

Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP Kwidzyn
podinsp. Jarosław Chyliński
Tel./fax: 47 74 29 300
E-mail: komenda.kwidzyn@gd.policja.gov.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP Kwidzyn
nadkom. Piotr Hermaszewski
Tel./fax: 47 74 29 301
E-mail: komenda.kwidzyn@gd.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KPP Kwidzyn
podkom. Przemysław Górtatowski
Tel./fax: 47 74 29 333
E-mail: komenda.kwidzyn@gd.policja.gov.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KPP Kwidzyn
asp.szt. Andrzej Lipiński
Tel./fax: 47 74 29 333
E-mail: komenda.kwidzyn@gd.policja.gov.pl


Do zakresu działań Wydziału WDŚ/WOR KPP w Kwidzynie między innymi należą:

  • zadania operacyjno – rozpoznawcze w zakresie czynności wykonawczych i nadzorczych oraz zadania dochodzeniowo - śledcze;
  • prowadzenie czynności zmierzające do ustalenia sprawców przestępstw skierowanych przeciwko mieniu, przestępstw związanych z patologiami społecznymi oraz ustalaniu miejsc pobytu i zatrzymywaniu osób poszukiwanych;
  • koordynowanie działań oraz współpraca z innymi jednostkami Policji na terenie kraju w zakresie zwalczania przestępczości: przeciwko mieniu, narkotykom, kradzieży dzieł sztuki, napadów, a także przestępczości związanej m.in. z handlem ludźmi, prostytucją i pedofilią;
  • prowadzenie poszukiwań szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz koordynowanie realizowanych przez jednostki Policji poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacji osób i zwłok, między innymi we współpracy z innymi jednostkami Policji w kraju;

 

 

 

Powrót na górę strony