Zespół Kadr i Szkolenia

Zespół Kadr i Szkolenia

Specjalista Zespółu Kadr i Szkolenia KPP Kwidzyn
Jadwiga Żuk
Tel./fax: 47 74 29 205
E-mail: komenda.kwidzyn@gd.policja.gov.pl


Do zakresu działań Zespółu Kadr i Szkolenia KPP w Kwidzynie między innymi należą:

  • realizacja spraw kadrowych policjantów i pracowników Policji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • prowadzenie przedsięwzięć zmierzających do doskonalenia struktur organizacyjnych oraz racjonalnego rozmieszczenia stanowisk;
  • realizacja decyzji personalnych podejmowanych w stosunku do policjantów i pracowników Policji oraz prowadzenie akt osobowych i ewidencji;
  • systematyczny i odpowiedni do warunków organizacji dobór kadr na stanowiskach kierowniczych i policyjnych w Komendzie;
  • zapewnienie właściwego przygotowania zawodowego kadr policyjnych, doskonalenie zawodowe oraz nadzór w tym zakresie nad realizacją zadań szkoleniowych;
  • współpraca z Komenda Wojewódzką Policji oraz Ośrodkiem Szkolenia Policji w Gdańsku w zakresie szkolenia policjantów w szkołach Policji;
  • organizacja i przygotowanie warunków do realizacji zadań szkoleniowych w zakresie podnoszenia sprawności fizycznej w wyszkolenia bojowego policjantów;
  • udzielenie informacji dotyczących organizacji wypoczynku funkcjonariuszy i pracowników Policji;
Powrót na górę strony