Wykaz informatorów dla osób doznających przmocy w rodzinie

Wykaz informatorów dla osób doznających przmocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie w wielu środowiskach niestety nadal traktowana jest jako temat wstydliwy, upokarzający, a informacje o tym zjawisku nie opuszczają „czterech ścian mieszkań”, w których często dochodzi do dramatów.

Specjalnie utworzone zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze w gminach opracują indywidualny plan pomocy, a współpracujące ze sobą służby podejmą odpowiednie działa-nia, aby wyeliminować przemoc i przynieść niezbędną pomoc.Należy pamiętać, że bez powiadomienia służb lub właściwych organów oraz dalszej współpracy z nimi, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest znacz-nie utrudnione.Przemocy w rodzinie, niezależnie jaką formę przybiera, nic nie usprawiedliwia!

Trzeba poznać swoje prawa, wyjść z cienia i pozwolić sobie pomóc!

 

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w woj. pomorskim

Nazwa

Podmiot prowadzący

Powiat

Dane teleadresowe

ulica

kod

miasto

telefon

fax

e-mail

www

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

Powiat gdański

Macieja Rataja 10

83-031

Rusocin

(58) 691-19-36

511-050-745

(58) 691-19-36

sekretariat@sow.powiat-gdanski.pl

www.sow.powiat-gdanski.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Starostwo powiatowe

Powiat m. Gdynia

Biskupa Dominika 25

81-402

Gdynia

(58) 622-22-22

(58) 354-68-64

sow@zpsgdynia.pl

www.zpsgdynia.pl

 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa mających siedzibę na obszarze powiatu kwidzyńskiego

 

l.p.

 

Nazwa jednostki

 

Podmiot prowadzący

Dane teleadresowe

 

Godziny przyjęć interesantów

 

Jednostka prowadzi miejsca noclegowe

 

Rodzaj świadczonego poradnictwa

 

Uwagi

Kod pocztowy

miejsco-wość

Ulica, nr

Telefon/fax

Adres e-mail

1.

Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Miejska

Kwidzyn

82-500

Kwidzyn

Grudziądzka 6

(55)646-16-20 do 26

sekretariat@mopskwidzyn.pl

poniedziałek – piątek

07.00-15.00

NIE

socj. psych. rodz. inf.*

 

2.

Punkt Konsultacyjny

Stow. Klub Abstynenta

82-500

Kwidzyn

Odrowskiego 10

(55)261-08-46

skakwidzyn@onet.pl

poniedziałek-piatek

16.00-20.00

NIE

psych. med. pr. ped.terap.inf.

 

3.

Przychodnia Leczenia Uzależnień

Przychodnia Leczenia Uzależnień

82-500

Kwidzyn

Warszawska 18A

(55)646-44-04

plukwidzyn@gmail.com

poniedziałek-piątek

08.00-16.00

NIE

psych.med.terap.ppwr.

Po uzgodnieniu z osobą pierwszego kontaktu

4.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Stowarzyszenie Integracja na Plus

82-500

Kwidzyn

Braterstwa Narodów 59

537-506-066

andrzej@integracjaplus.pl

pon.. 17.00-20.00

śr. 17.00-20.00

sob. 10.00-15.00

NIE

pr.psych.inf.med.

Infolinia całodobowa

5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Wiejska Kwidzyn

82-500

Kwidzyn

11-go Listopada 27/4

(55)261-04-47

(55)279-50-49

sekretariat@gopskwidzyn.pl

Poniedziałek-piątek

07.00-15.00

NIE

psych.inf.socj.

Psycholog raz w tygodniu po umówieniu tel.

6.

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

Fundacja Rozwoju i Edukacji "Flow"

82-500

Kwidzyn

Chopina 26

512-909-991

oik.kwidzyn@gmail.com

poniedziałek-piątek

08.00-15.00

NIE

pr.psych.ped.socj.inf.ppwr.terap.

Konsultacje prawne,

psych. po uprzednim umówieniu

7.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiat

82-500

Kwidzyn

Hallera 5

(55)646-18-00

(55)279-99-15

sekretariat@pcprkwidzyn.pl

Poniedziałek-piątek

07.00-15.00

NIE

psych.ped.socj.inf.

Konsultacje psych. po uprzednim umówieniu

* Rodzaje świadczonego poradnictwa:

pr. - prawne psych. - psychologiczne

rodz. - rodzinne ped. - pedagogiczne

socj. - socjalne inf. - informacyjne

obyw. - obywatelskie ppwr. - specjalista w zakresie p/działania przemocy w rodzinie

terap. - terapeutyczne med. - medyczne (psychiatra, seksuolog)

 

PODMIOTY SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE/POWIECIE

Lp.

Gmina

/powiat

Typ jednostki

Nazwa podmiotu

Rodzaj działalności

Dane teleadresowe

adres

telefon

fax

Adres e-mail

www

1.

Gardeja

OPS

Zespół Interdyscypli- narny

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

82-520 Gardeja

Kwidzyńska 36

55-275-14-21

55-275-14-21

gopsgardeja@poczta.fm

-

2.

Kwidzyn

miasto

OPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

82-500 Kwidzyn

Grudziądzka 6

55-646-16-26

55-646-16-26

sekretariat@mopskwidzyn.pl

-

3.

Kwidzyn gmina

OPS

Gminny Zespół Interdyscypli-narny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy

82-500 Kwidzyn

11 Listopada 27/4

55-261-04-47

55-279-50-49

55-261-04-47 wew. 32

pomocspoleczna@gopskwidzyn.pl

-

4.

Powiat

PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Udzielanie poradnictwa psychologicznego,pedagogicznego,socjalnego i informacyjnego

82-500 Kwidzyn

Hallera 5

55-646-18-00

55-279-99-15

-

sekretariat@pcprkwidzyn.pl

http://www.kwidzyn.epcpr.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Fundację Edukacji i Rozwoju "Flow"

Udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej i poradnictwa socjalnego.

Organizowanie grup wsparcia i grup terapeutycznych.

Prowadzenie krótkoterminowej psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Prowadzenie dyżurów interwencyjnych po godz. 15.00.

Organizowanie warsztatów z zakresu promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych.

82-500 Kwidzyn

Chopina 26

512-909-991

-

oik.kwidzyn@gmail.com

www.fundacja-flow.pl

5.

Prabuty

OPS

Zespół Interdyscypli-narny ds. Przeciwdziałania przemocy w gminie Prabuty

Realizacja zadań z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

82-550 Prabuty

Łąkowa 24

55-261-71-14

-

p.strzelczyk@mgops.prabuty.pl

Http://mgops.prabuty.pl/p,74,zespol-interdyscyplinarny-ds-przeciwdzialania-przemocy

6.

 

 

9.

Sadlinki

 

 

Ryjewo

OPS

 

 

OPS

Gminny Zepół Interdyscypli-narny

Gminny Zespół Interdyscypli-narny

Przeciwdziałanie przemocy

 

 

Przeciwdziałanie przemocy

82-522 Sadlinki

Kwidzyńska 12

 

82-420 Ryjewo

ul. Lipowa 1

55-275-75-82

 

 

55-277-42-93

55-275-75-82

 

 

55-277-43-73

gops@sadlinki.pl

 

 

gopsryjewo@poczta.fm

 

 

 

-

 

 

www.ryjewo.naszops.pl

 

 

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie – powiat kwidzyński

Nazwa

Powiat

Dane teleadresowe

ulica

kod

miasto

telefon

fax

e-mail/www

Powiatowe Cenntrum Pomocy Rodzinie

Powiat kwidzyński

Gen. Józefa Hallera 5

82-500

Kwidzyn

(55) 646-18-00

(55) 279-99-15

sekretariat@pcprkwidzyn.pl

Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie – w powiecie kwidzyńskim BRAK

 

Powrót na górę strony