Wiadomości

Na myjni samochodowej mył znalezioną przy pomocy wykrywacza broń, zauważył to policjant.

Data publikacji 18.10.2021

Policjant z Kwidzyna w czasie wolnym od służby zauważył, że na terenie myjni samochodowej mężczyzna myje znaleziony za pomocą wykrywacza metali przedmiot przypominający broń palną. Była to lufa z elementami zamka karabinu MG42. Pamiętajmy o tym, aby legalnie prowadzić poszukiwania zabytkowych przedmiotów, wystarczy zwrócić się do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków o wydanie odpowiedniego pozwolenia.

Przesłuchany do sprawy został mężczyzna członek stowarzyszenia, które posiada stosowne pozwolenie na eksplorowanie terenu za pomocą wykrywacza metali. 43-latek nie posiadał pozwolenia na posiadanie broni palnej w związku z tym, został on przesłuchany w charakterze świadka do prowadzonego postępowania. Przypominamy, że zgodnie z art. 263 § 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Samo posiadanie wykrywacza metali lub innego podobnego urządzenia służącego do poszukiwań nie wymaga pozwolenia. Jednak urzędową zgodę musimy uzyskać gdy chcemy używać wykrywacza do poszukiwań przedmiotów zabytkowych.

Co to jest zabytek ? Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami definiuje zabytek jako „nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową".

Praktycznie rzecz ujmując, czy dane przedmioty są zabytkiem w rozumieniu ustawy będzie zależało od opinii specjalistów pracujących w wojewódzkich urzędach ochrony zabytków.

Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, weszła w życie od 1 stycznia 2018 r. i wprowadziła do niej art. 109c. Zgodnie z tym artykułem poszukiwanie bez wymaganego pozwolenia albo wbrew jego warunkom ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku, gdy zajdzie podejrzenie niszczenia stanowiska archeologicznego sprawcy może grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy o ochronie zabytków poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania wymaga pozwolenia miejscowo właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Na stronie Internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa możemy zapoznać się z n/w materiałami informacyjnym:
Szukam legalnie, czyli jak uzyskać pozwolenie na poszukiwanie zabytków (nid.pl)

Powrót na górę strony